Clubavonden

Elke eerste donderdag van de maand (tenzij anders aangegeven in de agenda) om 19:45 uur houdt de VNF Apeldoorn haar clubavond. Deze wordt gehouden in gemeentecentrum "De Duiker", Hoenderloseweg 10 in Ugchelen (Apeldoorn). (In juli en augustus begint de avond om 20:00 uur)
Deze avonden zijn bedoeld als bron van inspiratie, als ontmoetingspunt om bij te praten en elkaar te leren kennen en voor het opdoen van ideeën over het hoe, wat, waar van natuurfotografie.

Programma voor de pauze:
Doorgaans begint de clubavond met ledenbeelden voor de pauze. Daartoe brengen leden beelden mee naar de clubavond (max. 5 beelden per persoon) en vertellen daarbij waar en hoe ze deze hebben gemaakt en wat dit beeld voor hen bijzonder maakt.
Over hoe die beelden aangeleverd dienen te worden voor optimale vertoning op onze beamer, kan je lezen onder de tab 'resolutie ledenbeelden'.

Pauze
Afhankelijk van hoeveel beelden er door de leden zijn aangeleverd, streven we ernaar zo ongeveer om 21.00 een kwartier pauze te houden. Aan de gezellige bar van de Duiker is er gelegenheid om bij te praten, elkaar te leren kennen en om iemand nog eens wat meer te vragen over een beeld dat hij of zij heeft getoond voor de pauze.

Programma na de pauze:
Het programma na de pauze is variabel, wanneer een lid b.v. een inspirerende reis heeft gemaakt kan het zijn dat hij of zij dit door middel van een presentatie dit met ons deelt. Ook kan het zijn dat we een niet-lid vragen een presentatie te komen geven. In de maand juni is er doorgaans gelegenheid voor nieuwe leden om zich te presenteren.

Einde:
Het streven is om om ongeveer 22.00 uur het presentatie-gedeelte te beëindigen. Uiteraard is er daarna nog gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten met mede-leden.

Clubwedstrijd:
De grote uitzondering op het reguliere clubavond-programma is de clubwedstrijd. Deze wordt doorgaans tijdens de clubavond van November gehouden. Om mee te doen aan de clubwedstrijd zullen de leden worden opgeroepen om 2 weken van te voren hun beelden digitaal aan te leveren. De inzendingen voor de clubwedstrijd worden anoniem getoond en alle aanwezige leden kunnen meestemmen om de winnaars van dit jaar te kiezen. Er zijn doorgaans 5 categorieën; landschap, vogels, (overige) dieren, macro/dichtbij en een variabel, elk jaar wisselende categorie dat wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering in Januari

Informatie:
Wilt u op de hoogte worden gehouden van openbare VNF-Apeldoorn activiteiten, of contact opnemen met VNF-Apeldoorn voor informatie? Dan kan dat door het invullen van de contact formulier.