Contributie

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de VNF- Apeldoorn is €40. Deze dient voor voor 1 maart te zijn bijgeschreven op de rekening van de club.

Het rekeningnummer is: NL13 RABO 0303 3157 17 t.n.v. VNF Apeldoorn

Voor nieuwe leden gaat de contributie in per de eerste van het kwartaal waarin men lid wordt oftewel €10, 00 per kwartaal. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €2,50.