Het bestuur

 

 

Ronald Krieger
Voorzitter

Rob Maas
Penningmeester


Roelof Molenaar
Coördinator clubavonden, cursussen,
presentaties

Erwin Maassen van den Brink
Algemeen bestuurslid

Francaj
Franca Jasper
Vice Voorzitter
Beheer ledenbestand / Notulist


Henri van Vliet
Coördinator werkgroep


Aafje van de Braak

Algemeen bestuurslid