Informatie VNF

De Vereniging van Natuurfotografen te Apeldoorn (VNF-A) is opgericht op 1 juni 1986 door een aantal enthousiaste natuurfotografen in Apeldoorn. Voor de vereniging zijn de uitgangspunten bij het fotograferen van elementen van de natuur van groot belang. Deze zijn al bij de oprichting statutair vastgelegd.

De vereniging vindt dat haar leden bij het uitoefenen van hun hobby de natuur op verantwoorde wijze moet benaderen. Het beschermen en in-stand-houden van natuur en milieu zijn belangrijker dan het maken van een foto. De natuur mag door het fotograferen niet worden aangetast en verstoring moet worden vermeden. Elke maand – op de eerste donderdag van de maand – komen de leden van de VNF-A bijeen in het gemeentecentrum De Duiker in Ugchelen voor een clubavond.

Tijdens zo’n clubavond kunnen leden een aantal digitale beelden laten zien. Ieder lid streeft naar het voor hem/haar hoogst bereikbare resultaat, waarbij de kennis en ervaring van leden wordt overgedragen aan de andere leden. Dit geldt zowel voor de beginnende als de professionele natuurfotograaf, die beiden binnen onze vereniging vertegenwoordigd zijn. De beelden en de informatie over hoe ze tot stand zijn gekomen zijn inspirerend voor alle leden en een kritische beschouwing van beeld en technieken helpen de leden de kwaliteit van hun opnamen te verbeteren. Dat de leden deze benadering waarderen blijkt uit de hoge opkomst tijdens deze avonden. Daarnaast worden meerdere malen per jaar presentaties en lezingen gegeven door leden en/of gastsprekers.

Eens per 2 jaar organiseert de vereniging een openbare avond voor belangstellenden. Voor onze vereniging een prima gelegenheid om zich te presenteren aan een breed publiek.

Contributie:
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt € 40,00.
Nieuwe leden betalen voor het eerste jaar vanaf het kwartaal waarin zijn lid worden, plus €2,50 administratiekosten. Door u te voldoen in de maand waarin u lid bent geworden.
U ontvangt hiervoor GEEN factuur.
Q1: € 40,00 + € 2,50 = € 42,50
Q2: € 30,00 + € 2,50 = € 32,50
Q3: € 20,00 + € 2,50 = € 22,50
Q4: € 10,00 + € 2,50 = € 12,50
Vanaf het 2e jaar bedraagt de contributie € 40,00 per jaar, hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur van ons. De contributie moet voor eind maart zijn voldaan.
Betaling kan op het volgende IBAN nummer gestort worden: NL13 RABO 0303 3157 17

Locatie clubavonden: Gemeentecentrum De Duiker
Adres: Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen
Website: De Duiker