Informatie VNF-Apeldoorn

COVID-19:
Vanwege het coronavirus kunnen clubavonden, activiteiten, locaties, tijden etc. worden/zijn aangepast. Voor nadere informatie mail naar : 
info@vnf-apeldoorn.nl.                
Om deel te kunnen nemen aan een binnenactiviteit dient ieder lid zich vooraf per mail aan te melden. Bovendien moet een vragenlijst worden ingevuld. Als een van de vragen met ja wordt beantwoord geen toegang en thuisblijven. Als je geen ingevulde vragenlijst  kunt overhandigen dan ook geen toegang. Voor activiteiten in de buitenlucht geldt: Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, een loopneus, koorts e.d. Houd 1.5 m afstand van anderen.
 

De Vereniging van Natuurfotografen te Apeldoorn (VNF-A) is opgericht op 1 juni 1986 door een aantal enthousiaste natuurfotografen in Apeldoorn. Voor de vereniging zijn de uitgangspunten bij het fotograferen van elementen van de natuur van groot belang. Deze zijn al bij de oprichting statutair vastgelegd.

De vereniging vindt dat haar leden bij het uitoefenen van hun hobby de natuur op verantwoorde wijze moet benaderen. Het beschermen en in-stand-houden van natuur en milieu zijn belangrijker dan het maken van een foto. De natuur mag door het fotograferen niet worden aangetast en verstoring moet worden vermeden. De gedragsregels die wij hierbij hanteren zijn op deze website vinden.

Elke maand  – op de eerste donderdag van de maand – komen de leden van de VNF-A bijeen in het gemeentecentrum De Duiker in Ugchelen voor een clubavond. Tijdens zo’n clubavond kunnen leden een aantal digitale beelden laten zien. Ieder lid streeft naar het voor hem/haar hoogst bereikbare resultaat, waarbij de kennis en ervaring van leden wordt overgedragen aan de andere leden. Dit geldt zowel voor de beginnende als de professionele natuurfotograaf, die beiden binnen onze vereniging zijn vertegenwoordigd . De beelden en de informatie over hoe ze tot stand zijn gekomen zijn inspirerend voor alle leden en een kritische beschouwing van beeld en technieken helpen de leden de kwaliteit van hun opnamen te verbeteren. Daarnaast worden meerdere malen per jaar presentaties en lezingen gegeven door leden en/of gastsprekers. In 2020 is VNF-A gestart met het houden van webinars.

Eens per 2 jaar organiseert de vereniging een openbare avond voor belangstellenden. Voor onze vereniging een prima gelegenheid om zich te presenteren aan een breed publiek.

Contributie:
Door het coronavirus kunnen vooralsnog geen clubavonden etc. worden gehouden. Hierdoor is de contributie voor 2021 aangepast van € 40,00 naar € 25,00.

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december en bedraagt € 25,00. Opzegging dient voor 1 december binnen te zijn.
Nieuwe leden betalen voor het eerste jaar vanaf het kwartaal waarin zij lid worden, plus €2,50 administratiekosten. Te voldoen in de maand waarin je lid bent geworden.
Je ontvangt hiervoor GEEN factuur.
Q1: € 25,00 + € 2,50 = € 27,50
Q2: € 20,00 + € 2,50 = € 22,50
Q3: € 15,00 + € 2,50 = € 17,50
Q4: € 10,00 + € 2,50 = € 12,50
Vanaf het 2e jaar bedraagt de contributie € 40,00 per jaar, hiervoor ontvang je jaarlijks een factuur van ons. De contributie moet voor eind maart zijn voldaan.
Betaling kan op het volgende IBAN-nummer worden gedaan: NL13 RABO 0303 3157 17 t.n.v. VNF-Apeldoorn.

Locatie clubavonden: Gemeentecentrum De Duiker
Adres: Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen
Website: De Duiker