LEDEN – Notulen ALV 2018-03-02T17:35:38+00:00

Notulen ALV

ALV 2018
– Jaarverslag 2017 -> ALV - Jaarverslag 2017 (11 downloads)
– Financieel Jaarverslag 2017 -> ALV - Financieel Jaarverslag 2017 (6 downloads)


ALV 2017
– Agenda Algemene Ledenvergadering 2017 -> ALV - Agenda 2017 (2 downloads)
– Contributie Herinnering 2016 -> ALV - Contributie herinnering 2016 (1 download)
– Financieel Jaarverslag 2016 -> ALV - Financieel Jaarverslag 2016 (5 downloads)
– Notulen ALV 2017 -> ALV - Notulen 2017 (2 downloads)


ALV 2016
– Jaarverslag 2016 -> ALV - Jaarverslag 2016 (2 downloads)
– Notulen ALV 2016 -> ALV - Notulen 2016 (2 downloads)