Beste VNF-A leden,

Sinds de nieuwsbrief van 27 mei en de extra nieuwsbrief van 17 juni is het wat stil geweest vanuit het bestuur. Dit wil echter niet zeggen dat zij stilgezeten heeft. Zeker niet. We hebben deze tijd gebruikt om te onderzoeken wat er zoal in de toekomst mogelijk is voor onze vereniging. Het liefst zou ik nu zeggen dat we weer gewoon op de oude voet verder kunnen maar je zult begrijpen dat dat (in ieder geval voorlopig) niet mogelijk zal zijn. We moesten daarom op zoek naar alternatieven. Doordat het ook voor ons erg moeilijk in te schatten is wat de toekomst zal brengen Is het erg lastig om nu al een lange termijn planning te maken. We zullen onze plannen daarom ook regelmatig bijstellen en aanpassen. Uiteraard houden we jullie daarvan zo veel mogelijk op de hoogte.

Voor de maand augustus zal er nog geen reguliere clubavond kunnen zijn.
De eerste donderdagavond van augustus houden we daarom een alternatieve verenigingsavond. Dit is een beetje een test voor ons. In plaats van dat we bij elkaar komen blijft iedereen lekker thuis. Je kunt van achter je computer deze avond volgen.

Henri van Vliet zal een presentatie geven, en deze kan iedereen volgen via een zogenaamde webinar. Verderop in deze nieuwsbrief zal uitgelegd worden hoe dit werkt maar dan het klikken op een linkje zal het nauwelijks zijn. Andere verenigingen zijn ons hierin voorgegaan en gebleken is dat dit een prima alternatief is voor het volgen van een presentatie. Natuurlijk kan dit de gezelligheid van een reguliere clubavond niet vervangen en zal er weinig interactie mogelijk zijn.
We moeten nu eenmaal roeien met de riemen die we hebben.

Vanaf september gaan we proberen als vereniging weer bij elkaar te komen.
Let op: voorafgaand aan iedere clubavond zullen we bepalen of dit een fysieke avond is of als alternatief in webinar vorm gaat plaatsvinden.

Dit zal uiteraard niet in de Duiker gebeuren omdat daar domweg te weinig ruimte is, Zoals het er nu uitziet zullen we gebruik gaan maken van de kerk bij de Duiker. Deze clubavonden vergen veel van het bestuur maar ook van de leden. Als je van plan bent deze clubavond te bezoeken willen we dat je je aanmeldt voor deze avond. Er zullen allerlei richtlijnen opgesteld worden en regels zijn waaraan we ons moeten houden zodat deze avonden veilig kunnen verlopen. Hierover zullen jullie binnenkort een extra nieuwsbrief ontvangen waarin wij uiteenzetten hoe de clubavonden de komende maanden veilig kunnen plaatsvinden.

Als bestuur willen jullie ook graag oproepen om eens wat feedback te geven. We willen dolgraag van jullie horen hoe jullie de toekomst voor VNF Apeldoorn in deze Corona tijd zien. Misschien heb je goede ideeën of wil je iets zeggen over hoe je bijvoorbeeld de webinar hebt ervaren. Omdat wij als bestuur ons telkens weer inzetten voor deze vereniging is het niet teveel gevraagd om dit van jullie te verwachten. Het zou fijn zijn als ze hierover wat mailtjes van jullie mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Uw voorzitter, Henri van Vliet

VNF nieuwsbrief augustus 2020