Beste VNF-A leden,

Traditiegetrouw organiseren we de eerste donderdag van februari de algemene ledenvergadering. We kijken terug op het afgelopen jaar en misschien nog wel belangrijker; we kijken vooruit.

Hiervoor is het noodzakelijk dat jij als VNF-lid mee denkt en mee besluit over het te voeren beleid. Heb je vragen, suggesties of onderwerpen die je behandeld wilt zien tijdens de algemene leden- vergadering email deze naar info@vnf-apeldoorn.nl.

Namens het bestuur,
Henri van Vliet (Voorzitter)

VNFA 2020-2 Nieuwsbrief