In 2009 werd er door het radioprogramma Vroege Vogels een gedragscode uitgebracht met tien regels waaraan je je als natuurfotograaf dient te houden.
De Vroege Vogels Natuurfotografencode heeft tot doel natuurvriendelijke en verantwoorde fotografie te stimuleren. Iedereen die op dit gebied opereert hanteert eigen regels. Vroege Vogels probeert met deze code eenheid te scheppen. Zodat het voor amateur en professional duidelijker wordt waaraan men zich moet houden.

Allemaal regels trouwens waaraan je je als natuurliefhebber sowieso al houdt natuurlijk. Maar toch vielen mij een paar regels op die tegenwoordig door heel veel fotografen worden overtreden. Spelregels waar maar zelden gehoor aan gegeven wordt ;

– Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
– Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.

Toch lijkt dat tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Zijn de tijden veranderd? Is onze kijk op natuurfotografie veranderd? Hebben we door meer kennis andere inzichten gekregen en blijkt deze vorm van fotografie toch natuurvriendelijk en verantwoord?
Dieren op voer of in onnatuurlijke setting, omstandigheden of houding zie je continu.
Zelfs de website van Vroege Vogels laat een springende eekhoorn op haar openingspagina zien. Een foto die waarschijnlijk volledig geënsceneerd is, en strikt genomen nooit gepubliceerd had mogen worden.
Overdreven (photoshop)bewerkingen lijken ook geen uitzondering meer. Contrast en saturatieknop helemaal naar rechts lijkt de norm. (Beeld)manupulatie dus. Dat een zekere vorm van bewerking nodig is en dat beeldmanipulatie van allertijd is, is gemeengoed.

Vorige maand was er de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Eén van de zaken die hierin aan de orde kwam was het invoeren van een gedragscode. Spelregels waaraan wij ons als natuurfotografen zouden moeten houden.
De door het bestuur aangedragen gedragsregels werden unaniem onderstreept door onze leden. Niet dat wij als vnf-Apeldoorn het braafste jongetje (m/v) van de klas willen zijn, maar wij beseffen wel dat we als grootste landelijke vereniging een voorbeeldfunctie hebben.
Gedrag kun je nu eenmaal alleen maar veranderen door zelf het goede voorbeeld te geven. Als beginnende natuurfotografen bij een ervaren fotograaf zien dat hij dubieuze praktijken aanneemt, gaan deze er vanzelfsprekend van uit dat dit is hoe natuurfotografie werkt en zullen ze dit imiteren.

Voorkom dit sneeuwbaleffect #eerlijkefotografie

Namens het bestuur, Henri van Vliet (voorzitter)

VNFA nieuwsbrief maart 2020